کد خبر: 528720

رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران:

شهرداری گزارش واریز درآمد واحدهای اجرایی را ارسال کند

رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه طبق تبصره یکم بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری موظف است گزارش واریز درآمد واحدهای اجرایی را هر سه ماه یکبار به شورا ارایه کند از شهردار تهران خواست در اسرع وقت نسبت به این تکلیف عمل کرده و گزارش مربوطه را به شورا ارسال نماید.

مهدی اقراریان در سی و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در تذکری به شهردار تهران گفت: طبق تبصره یکم بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری موظف است گزارش واریز درآمد های واحدهای اجرایی را هر سه ماه یکبار به شورا ارائه کند. بر همین اساس به شهردار تهران تذکر داده می شود نسبت به این تکلیف عمل نموده و گزارش مربوطه را ارسال نماید.

به گزارش ایسنا، وی افزود: البته در راستای این تذکر می توان موارد دیگر را نیز برشمرد از جمله اینکه در بند ۷ علاوه بر سازمان های مذکور در این تبصره سایر سازمان های تابعه شهرداری تهران ملکفند علاوه بر اجرای مفاد این تبصره مازاد نقدینگی حاصل از درآمدهای اقتصادی طی سال مالی یک ماه را به حساب خزانه شهرداری واریز نمایند که گزارش این مهم نیز واصل نشده است.

اقراریان  با بیان اینکه معاونت برنامه ریزی و  توسعه امور شوراها بر اساس تکلیف برنامه و بودجه سال ۱۴۰۰ موظف بوده تا پایان فروردین ۱۴۰۰ نسبت به ایجاد نام کاربری و رمز عبور برای اعضای شورا جهت دسترسی به تمام سامانه های زیر مجموعه شهرداری اقدام کند، افزود: متاسفانه این اقدام توسط معاونت مربوطه در دوره  جدید هنوز صورت نگرفته است. همچنین در بند یک تبصره دو بودجه سال ۱۴۰۰ تاکید دارد که جلسات کمیته تخصیص با رعایت شرایط در ماده ۳۹ برنامه پنجم توسعه شهر تهران، هر ماه برگزار و گزارش این جلسات شامل  تخصیص اعتبار، جزییات پرداخت منابع نقد و غیر نقد بر مبنای پیش بینی منابع و اولویت بندی مصارف ماهانه به شورای شهر تهران ارائه شود که این امر هم محقق نشده است.

دیدگاه تان را بنویسید

 

ویدیو پیشنهادی