کد خبر: 527505

محمدعلی ابراهیم زاده، معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری:

دلیل افزایش دو ساله سن بازنشستگی چیست؟

ابراهیم زاده گفت: در بودجه سال ۱۴۰۱ به افزایش دو ساله سن بازنشستگی اشاره شده است؛ که این موضوع به سبب دغدغه‌های دولت و نماینده مجلس است.

محمدعلی ابراهیم زاده، معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: برای اینکه صندوق بازنشستگی به بودجه وابسته نباشد، در همه صندوق‌های بیمه‌ای حالت استانداری به اسم محاسبات بیمه‌ای وجود دارد برای این که صندوق‌ها بتوانند به تعهد‌ات خود عمل کنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، او گفت: مهم‌ترین آن در این حوزه پشتیبانی و بحث ورودی و خروجی صندوق است، خروجی بازنشستگان و ورودی بیمه کنندگان هستند. با گذشت زمان بر اساس قوانین و مقرراتی، ورود‌ی های ما کاهش پیدا کرد و به تبع با توجه به افزایش‌هایی مانند سابقه و موارد دیگر خروجی‌ها به طور فزآینده افزایش پیدا کرده و توازن برهم خورده است.

این مقام مسئول بیان کرد: در رابطه با راهکار، مناسب ترین آن  اصلاحات پارامتریک است که مواردی مانند  افزایش سن بازنشستگی، مورد بعد سن پرداخت حق بیمه یا سابقه خدمت است. همچنین چند مورد اصلاحات دیگر نیز مد نظر است. به طور مثال میانگین پرداختی در آخر خدمت که اکنون دو سال است این عدد باید افزایش پیدا کند تا بتوان این توازن را برقرار کرد. تا به عدالت نزدیک و در برنامه‌های صندوق موثر باشد.

او در پایان گفت:در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز به  افزایش دو ساله سن بازنشستگی اشاره شده است. که این موضوع به سبب دغدغه‌های دولت و نمایندگان مجلس است، اما این موضوع جوابگو نیست باید این افزایش ثابت باشد. این دو سال کمک کننده نیست، اما برای شروع اصلاح مناسب است.

دیدگاه تان را بنویسید

 

ویدیو پیشنهادی